טכניון, קרית הטכניון, חיפה, נפת חיפה, מחוז חיפה, no, ישראל